REFERENCIETechno-Tex Sp. z o.o.

83-110 Tczewskie Laki

ul. Zajaczkowska 6Spoločnosť zaregistrovaná v Štátnom súdnom registri vedeným
Obvodným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, Poľsko,
VII. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra,
číslo vložky KRS 0000303711
NIP (DIČ): 5932521289
REGO (IČO): 220576020
Výška základného imania: 50 000 PLN

Copyright Krzysztof Wąsowicz - All rights reserved