REFERENCJE
Techno-Tex Sp. z o.o.

83-110 Tczewskie ㄨki

ul. Zaj鉍zkowska 6Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S鉅owym,
prowadzonym przez S鉅 Rejonowy Gda雟k-P馧noc w Gda雟ku,
VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S鉅owego,
pod numerem KRS 0000303711
NIP: 5932521289
REGON: 220576020
Wysoko kapita逝 zak豉dowego: 50 000 PLN

Copyright Krzysztof W零owicz - All rights reserved