REFERENCETechno-Tex Sp. z o.o.

83-110 Tczewskie Laki

ul. Zajaczkowska 6Registrovaná v Národním soudním rejstříku vedeném Oblastním
soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku,
VII. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku,
pod číslem (KRS) 0000303711
NIP (DIČ): 5932521289
REGON (IČ): 220576020
Výše základního kapitálu: 50 000 PLN

Copyright Krzysztof Wąsowicz - All rights reserved